Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKOKO.PL

Sklep internetowy AKOKO.PL prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet, na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez witrynę internetową www.akoko.pl

Właścicielem sklepu internetowego jest:

Imperium Wnętrz Małgorzata Podgajna – Pawlak  Tel. + 48 505 255 805

NIP: 764-112-33-55, REGON: 570267316

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca/ Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.akoko.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Dedykacja – krótki tekst umieszczany wewnątrz kartonika z biżuterią, do wyboru tekst własny podany przez klienta lub jeden z szablonów proponowanych przez Sprzedającego.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem    www.akoko.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy . prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad   fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

Zamówienia

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub PayPall.

Płatności

   1.  Klient ma do wyboru następujące formy platności:

– przelew bankowy tradycyjny na konto sklepu wskazane w zakładce „płatności i dostawa”,

– przelew online za pomocą platformy płatniczej Przelewy24 

–  płatność przy odbiorze tzw. przesyłka za pobraniem.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

3. Do każdej sprzedaży wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę VAT niezbędne jest  wtedy                podanie nr NIP i wszelkich potrzebnych do tego celu danych.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. Zamówienia za które wpłata nie zostanie uregulowana w ciągu 14 dni kalendarzowych mogą zostać anulowane.

           Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich UPS , za pośrednictwem Poczty Polskiej lub In Post paczkomaty. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminami określonymi w zakładce „Płatność i dostawa”.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce „Płatność i dostawa”.
 5. Sklep akoko.pl nie odpowiada za opóźnienia oraz inne straty spowodowane nienależytym wykonaniem usługi przez firmy dostarczające towar.

Reklamacje

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru – paragon fiskalny lub faktura VAT.
 2. Biżuteria Akoko objęta jest 6 miesięczną gwarancją.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do siedziby firmy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności oraz paragonem fiskalnym.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.
 5.  W przypadku zwrotu zwracamy kwotę równą cenie towaru. Koszt dostawy i odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w tym terminie, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go jednocześnie o powodach opóźnienia i planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni roboczych.
 7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Uszkodzony towar zostanie naprawiony lub przy braku takiej możliwości wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli jest to nie możliwe, wypłacamy nabywcy równowartość ceny produktu lub oferujemy inny dostępny w sklepie internetowym produkt.
 9. Kolor produktu może nieznacznie odbiegać od zamieszczonych zdjęć. Jest to uzależnione od rodzaju monitora i nie może być podstawą reklamacji.
 10.  Reklamacji nie podlega:
  • biżuteria z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział (art.7 Ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176) (takich aukcji nie przewidujemy umieszczać w naszej ofercie)
  • biżuteria która w wyniku użytkowania doznała uszkodzeń mechanicznych powstałych z powodu np.   wgniecenia, otarcia, deformacji lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru, itp.
  • biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację,
  • biżuteria srebrna złocona, która podlega naturalnemu ścieraniu.

Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumenta, gwarantujemy Państwu prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

2.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru bez śladu użytkowania i w nienaruszonym stanie. Prosimy również o odesłanie paragony fiskalnego potwierdzającego zakup (w przypadku faktur VAT , po dokonaniu zwrotu zostanie wystawiona faktura korygująca).

3.Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży sprzedawcy, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, nie może nosić śladów użytkowania. Koszty przesyłki ponosi Klient.

5. Zwrotwi nie podlegają produkty wykonane na specjalne indywidualne zamówienie Klienta,

6.Wpłata należności za odesłany towaru nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu, na wskazane przez klienta konto bankowe.

Zwracamy kwotę równą cenie towaru. Koszt dostawy i odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi.

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu www.akoko.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt z obsługą sklepu:

Tel. 505 255 805 lub  e-mail: kontakt@akoko.pl